Trong lập trình web, bạn có thể sẽ cần tạo rất nhiều bảng để lưu trữ, hiển thị thông tin một cách khoa học.

Các bảng (table) thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu, chẳng hạn như báo cáo tài chính, thống kê, kế toán…

Nhưng khi bạn tạo một bảng HTML mà không có được CSS hoặc thêm thuộc tính nào, trình duyệt sẽ hiển thị chúng mà không có bất kỳ đường viền nào.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0972 62 57 62

zalo